Privacy Notice

Welcome on BABLE

We put great importance to data protection and therefore use the data you provide to us with upmost care. You can handle the data you provide to us in your personal dashboard. You will find our complete regulations on data protection and clarification of your rights in our privacy notice. By using the website and its offers and navigating further, you accept the regulations of our privacy notice and terms and conditions.

Accept

Product

mSmart Smart Pole

Company: M-Smart

Physical pole generation, advanced and customizable IoT platform, and carefully selected hardware capabilities. All in one at mSmart.

mSmart Smart Pole

Akıllı Sürdürülebilir Şehirlerin Tanımları

Nüfustaki artış ve çeşitli nedenlerden dolayı artış gösteren nüfusun şehirler üzerindeki yoğunluğu arttırması sebebiyle şehirler, ülkeler ve hatta gezegen için oldukça ciddi bir görev ortaya çıkmaktadır: Var olan kaynakların tüm nüfusa dengeli bir şekilde dağıtılması; ekonominin, çevrenin ve sosyal halkanın sürdürülebilir geleceğinin garanti edilmesi. (Lai, vd., 2020) Akıllı şehirler tam da bu noktada şehirlerden başlayarak belirtilen zor görevi çözmek için bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Akıllı şehirler teknolojileri IoT alanındaki gelişmeler ile birlikte hız kazanmakta ve şehirlerin problemlerini çözmede bir araç olarak kullanılmaktadır. Nesnelerin interneti, internete dayalı genişletilmiş ve genişletme çalışmaları devam eden bir sistem ağıdır. Bu ağın nihai hedefi teknolojik araçların kullanılması ve desteği ile nesneler ve insanlar arasında gerçek zamanlı etkileşimi sağlamaktır. (Lv, vd., 2021)

Akıllı şehir teknolojileri eğer tek başına teknolojik bir çözüm olarak kalırsa yani tek düzlemde değerlendirilse istenen sürdürülebilirlik başarısına ulaşması pek mümkün olmamaktadır. Akıllı şehir çözümleri farklı firmalar, belediyeler ve yönetimler tarafından kurgulandığı ve çok özelleştirilebilir yapısı nedeniyle bütünsel olarak ele alınamadığı için büyük problemler karşısında tam bir çözüm sağlamayabilmektedir. Bu durumda Akıllı Sürdürülebilir Şehirler kavramı ön plana çıkmaktadır.

Akıllı sürdürülebilir şehirlere olan ihtiyaç şehirlerin sistemler üzerindeki yükünün artması nedeniyle artmaktadır. Şehirler dünya yüzeyinin %2’sini kaplamasına rağmen toplam enerjinin %80’i kadarını tüketirler. (Gago, Roldan, Pacheco-Torres, & Ordóñez, 2013) 2050 Yılına kadar birçok araştırma şehirlerdeki nüfusun 6,9 milyar insana ulaşacağını öngörmektedir. Yani şehirlerin sistemlerimiz üzerindeki yükü daha da artacaktır. (Hoornweg & Pope, 2016) Dünya üzerindeki kaynakların çoğunluğu sürdürülebilir olarak tüketilmemektedir. Bunun bir örneği olarak, Global Footprint Network tarafından yayımlanan rapora göre 2021 yılı boyunca kullanılması gereken temel kaynaklarının tamamını 29 Temmuz 2021 Tarihi itibariyle tükenmiştir. (WWF, tarih yok) Bu durum 29 Temmuz 2021'den sonra diğer yılların kaynaklarından borç almakta olduğumuz şeklinde de ifade edilebilmektedir. Akıllı şehirler var olan kaynakların optimal şekilde tüketimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda çeşitli araçlar ile ortak işbirliği gerçekleştirme fırsatı oluşturmaktadır. Bu fırsatın en iyi kullanım alanların birisi de enerjide optimizasyon ve modernizasyondur. 

Enerji, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içerisinde merkezde yer alan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy, tarih yok)  Küresel enerji pahalılığı ve fosil yakıtların daha hızlı tüketimi söz konusu olduğundan enerji verimliliği ve enerji sistemlerindeki modernizasyon, optimizasyon daha önemli bir ihtiyaç halinde karşımıza çıkmaktadır. (Bibri, 2020)

Akıllı Sürdürülebilir Şehirlerde Enerji

Sürdürülebilir bir şehir kurgularken ideal olan, çevrenin, ekonominin, politikanın ve kültürün sürdürülebilir bir yaşam biçimine entegre olması ve kendilerini biçimlendirmeye imkân tanınmasından geçmektedir. (Afanasyeva, Vd., 2020) Sürdürülebilir bir şehirde tüm bunların hayata geçirilmesinde en önemli konulardan birisi ise enerji olarak kabul edilmektedir. Enerjinin verimli kullanılması, enerji kaynaklarının sürdürülebilir şekilde optimize edilmesi ile şehrin iklim değişikliği gibi önemli sorunlara olan genel etkisi minimuma düşecektir. (Afanasyeva, Vd., 2020) 

Şehirleşmenin artışı ile birlikte şehirlerin enerji sistemleri üzerinde oluşturduğu yük miktarı da giderek artmaktadır. Artan enerji talebi nedeniyle şehirlerdeki sürdürülebilirlik problemleri de daha sık gündeme gelmektedir. (Ahuja & Tatsutani, 2009) Enerji, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içerisinde merkezde yer alan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy, tarih yok)  Küresel enerji pahalılığı ve fosil yakıtların daha hızlı tüketimi söz konusu olduğundan enerji verimliliği ve enerji sistemlerindeki modernizasyon, optimizasyon daha önemli bir ihtiyaç halinde karşımıza çıkmaktadır. (Bibri,  2020) 

Tüketilen enerjinin çok boyutlu olarak etkilerinin incelenmesi ve önlenmesi adına farklı çözümlerin tasarlanması adına çalışılmaktadır. Enerji üretimi ve tüketiminin gizli faktörlerini gözlemlemek ve bu faktörlerin etkilerini optimize etmek hem akıllı şehirler hem de akıllı ve sürdürülebilir şehirlerin ana faaliyet kollarından birisi olarak yer edinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çeşitli şehirler, nesnelerin interneti çerçevesi altında akıllı enerji, akıllı çevre, çeşitli sensörler ve otomatik kontrol sistemleri çalışmalarını yürütmekte ve uygulamaktadır. (Bibri, 2020) 

 

mSmart Pole

Ürün Ailesi

Özellikler

Fotoğraflar

Videolar

Something went wrong on our side. Please try reloading the page and if the problem still persists, contact us via support@bable-smartcities.eu
Action successfully completed!